Новий довідник: Українська мова. Українська література

Шляхи виникнення омонімів

І.З б іг власне українського слова й
запозиченого:
м ул (укр., відкл ад и на д н і во­
дойми) — мул (лат., тварина);
як (укр., прислівник) — як (тиб.,
тварина);
балка (укр., яр) — балка (нім .,
перекладина).
2. Збіг двох значень:
кок (фр., вид зачіски) — кок (голл,
кухар на судні);
бар (грец., одиниця тиску) — бар
(англ., невеликий ресторан);
метр (грец., одиниця довж ини,
вірш овий розмір) — метр (фр.,
учитель, вихователь, ш аноблива
назва людини).
УКРАЇНСЬКА МОВА
3. Збіг слів у результаті словотворення:
загин (від гинути) — загин (від
гнути),
злити (від зло) — злити (від лити),
обпилювати (від пил) — обпилю­
вати (від пиляти).
4. Збіг слів у результаті історичних
фонетичних змін (спрощення,
чергування):
вити (вию) вити, вити (в’ю)
*— вити;
ніс (н есу) *— нєсл’ь, ніс ( носа) *—
нось.
5. Збіг сучасного літературного слова
й застарілого або діалектизму:
око (орган зору) — око (міра рідини),
чайка (птах) — чайка (човен), без
(прийменник), голосити, гости­
нець і діалектні: без (бузок), голоси­
ти (поширювати), гостинець (ве­
ликий битий шлях, шосе).
6. Розпад полісемії, тобто втрата
асоціативного зв’язку між значен­
нями одного слова:
порох (пил) — порох (вибухівка),
дача (вілла) — дача (давання),
лист (у рослини) — лист (послання).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.