Новий довідник: Українська мова. Українська література

Лексика української мови за походженням

Лексика української мови форму­
валася протягом багатьох століть у
тісному зв’язку з іншими мовами.
Українська мова належить до схід­
нослов’янської мовної групи, яка ра­
зом з південнослов’янською та за­
хіднослов’янською постала із спільно­
слов’янської (праслов’янської) мови,
а та — з індоєвропейської.
Близько 90% української лексики
становлять успадковані слова, тобто
такі, що беруть свій початок з індо­
європейської мови; слова, що виник­
ли в спільнослов’янський період;
слова спільні для східнослов’ян­
ських мов; лексика, що з’явилася за
час самостійного функціонування ук­
раїнської мови.
Решта лексичного складу (при­
близно 10%) — слова, запозичені з
інших мов.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.