Новий довідник: Українська мова. Українська література

Лексика української мови зі стилістичного погляду

Слова різняться не тільки лексич­
ним значенням і граматичними озна­
ками, а й стилістично, тобто сферою
й частотністю вживання, своєю на­
лежністю до певного стилю (стилів)
мови, емоційним забарвленням чи
нейтральністю.
Стилістично забарвлена лексика
поділяється на певні шари (групи).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.