Новий довідник: Українська мова. Українська література

Специфічно-побутова лексика

Включає слова, що відображають по­
бут різних соціальних груп населен­
ня (одяг, житло, їжа, звичаї, господар­
ство). Широко використовується в лі­
тературі при історичних описах і в
художньому зображенні умов життя
представників окремих груп населення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.