Новий довідник: Українська мова. Українська література

Емоційна лексика

До неї належать слова, які у своєму
значенні мають позитивну або нега­
тивну емоційність і служать для ви­
раження почуттів людини (радість,
горе, смуток, любов, ніжність).
Виділяють:
• органічно емоційні слова, що міс­
тять емоційне забарвлення (пози­
тивне чи негативне) у значенні:
139
УКРА і НСЬКА МОВА
кохання, здоров’я, щастя, дружба,
милий, любий, щирий, ласкавий,
порядний, радісно, весело; нена­
висть, ворог, боягуз, злодій, бан­
дит, жахливий;
• слова, у лексичне значення яких
емоційність уносять суфікси та
префікси:
дівчинка, дівчинонька, дівчатко;
стежечка, яблучко, носик, чорня­
венький, білявенький; землиця,
вітрюга, хлопчисько;
• слова дитячої мови:
цяця (іграшка), спатки, їстоньки.
До цього шару лексики входять всі
лайливі слова.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.