Новий довідник: Українська мова. Українська література

Просторічна лексика

Просторічна лексика об’єднує:
• слова нелітературні (уживані без
дотримання лексичних, граматич­
них, орфоепічних норм):
сюдою, тудою, ма, мо, тепера, тра,
тута (замість мама, може, тепер,
треба, тут), соша (шосе), нев-
добно і т. ін.
• слова, яким властивий відтінок
зниженості, фамільярності, безце­
ремонності чи якесь інше негатив­
не забарвлення:
читалка (читальний зал), роздя-
галка (приміщення для роздяган­
ня), оперативка (оперативна нара­
да); роботяга, друзяка, братва,
хитрюга, шантрапа.
Основне сфера вживання цих слів
— розмовна мова.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.