Новий довідник: Українська мова. Українська література

Морфеміка

Морфеміка (від грецького тпог-
рке — форма) — розділ мовознавства,
що вивчає склад (будову) слова.
Слово можна поділити на наймен­
ші частинки — звуки і склади:
визвольний:
[в]-[и]-[з]-[в]-[оНл’Нн]-[и]-[ і ];
виз-воль-ний.
Але вони значення не мають.
Це ж слово можна поділити на інші
частини, кожна з яких має певне
значення:
ви-з-воль-н-ий.
Так, наприклад, частинка -воль-
має таке ж значення, як і в слові
воля; -ий вказує на те, що це слово
чоловічого роду, стоїть у називному
відмінку однини тощо.
Ось таку найменшу значущу час­
тину слова називають морфемою. У
слові визвольний — 10 букв, 9 звуків,
З склади і 5 морфем.
Морфеми прийнято позначати спе­
ціальними умовними значками:
— ■ — префікс — корінь
□ — закінчення А — суфікс
А — постфікс, інтерфікс
ШродженіШ, с^часн\Ш, уважність□,
пддарувати, влітку, зшсоно^авсгп^\,

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.