Новий довідник: Українська мова. Українська література

Словотвір

Могутня машина словотвору
працює, немов вічний двигун.
І. Вихованець
Мова — явище, що постійно розви­
вається.
Частина слів переходить у пасивний
словник або й зовсім забувається, а до­
сягнення виробництва, науки, тех­
ніки, культури викликають до життя
нові предмети й поняття. Щоб їх назва­
ти, потрібні нові слова. Вони або запо­
зичуються з інших мов, або витворю­
ються від уже наявних у певній мові за
чинними правилами (законами).
Розділ мовознавчої науки, який
вивчає способи творення слів, нази­
вають словотвором. Словотвір — це
основне джерело збагачення мови.
Примітка. Питання про місце словотвору
в мовознавстві вчені розв’язують по-різно­
му: одні розглядають його як самостійний
розділ граматики, інші ж включають деякі
розділи в лексику або вважають частиною
морфології.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.