Новий довідник: Українська мова. Українська література

Твірне і похідне слово

Твірне слово — це слово, яке є ба­
зою для утворення інш ого. Так, імен­
ники л іс, вода, ст еп є твірними сло­
вами для прикметників лісовий, во­
дяний, ст еповий. А ці прикметники
у свою чергу є твірними словами для
утворення нових іменників лісовик,
водян ик, ст еповик.
П охідне слово — це слово, яке ут­
ворилося на базі того, що вже існує в
мові. Хронологічно воно є вторинним
щ одо твірного, від якого утворилося.
{Твірне слово Похідні слова
ліснии
лісовий
Л ІС лісок
узлісся
праліс

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.