Новий довідник: Українська мова. Українська література

Повнозначні (самостійні) частини мови

Іменник ( хто? що?) — назви пред­
метів у широкому розумінні цього
слова:
радість, родина, осінь, життя,
син, сонце, казка, ім ’я, вибори.
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для щ астя, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
Олександр Олесь.
Прикметник (який? чий?) — назви
ознак предметів:
рідний, м удрий, південний, без­
країй, оксамитовий, темно-черво-
Ний, художній, вінницький, бать­
ків, ведмежий, орлиний, шалений,
східнослов’янський.
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову ‘її солов’їн у.
В. Сосюра.
Числівник (скільки? котрий?)
Назви кількості або порядку пред­
метів при лічбі:
два, п’ятдесят, четверо, кілька,
дві треті, півтори, третій, три­
дцятий, трьохмільйонний.
Є тисячі доріг,
Мільйон вузьких стежинок,
Є тисячі ланів, але один лиш мій.
В. Симоненко.
Займенник (хто? що? який? чий?
котрий? скільки?) — вказує на пред­
мет, ознаку, кількість, але не називає їх:
я, ми, вони, себе, твій, наш, той,
кожний, який, скільки, хто-небудь,
деякий, ніщо.
Україно моя,
мені в світі нічого не треба,
Тільки б голос твій чути
і ніжність твою берегти.
А. Малишко.
Дієслово (що робити? що зроби­
ти? ) — назви дій предметів у часі або
їхнього стану:
берегти, вірити, розквітати; по­
сіяти, зібрати, заспівати;
мріяти, молодіти, хвилюватись.
І забудеться срамотня
Давняя година,
І оживе добра слава,
Слава України,
І світ ясний, невечірній
Тихо засіяє…
Обніміться ж, брати мої,
Молю вас, благаю!
Т. Шевченко.
Прислівник (як? де? коли? куди?
звідки? у якій мірі?) — назви ознак
дії, стану або іншої ознаки:
УКРА ЇНСЬКА МОВА
читати вголос, зробити нашвид­
куруч, відпочивати влітку, повер­
нутися назад, спати міцно, пов­
торив тричі, дуже далеко, надзви­
чайно приємно.
Боже — Отче Всемогутній,
Захисти коханий край!
..ЗСай собори на руїні
Стануть там, де Ти прорік.
Суверенній Україні
Слава нині і повік!
О. Лупій.
Повнозначними ці частини мови
називають тому, що слова, які до них
належать, мають лексичне і грама­
тичне значення, відповідають на
певне питання та виступають члена­
ми речення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.