Новий довідник: Українська мова. Українська література

Іменники конкретні та абстрактні. Конкретні іменники

Іменники з конкретним значен­
ням називають предмети, явища дій­
сності, що пізнаються безпосередньо
за допомогою органів чуття людини.
Ця група охоплює іменники з різним
значенням.
Одиничні предмети — назви лю­
дей, тварин, рослин, предметів неор­
ганічного світу, речовини, матеріалу,
власні назви:
моряк, чайка, галявина, гриб, ліс,
дощ, звук, квітка, день, століття,
літак, ущелина, вершина, мармур,
глина, вата, Свитязь, Говерла.
При цьому не обов’язково, щоб во­
ни були реальними. Достатньо, щоб
мовець уявив їх собі, як відчутні:
русалка, домовик, марево, дірка.
Конкретні іменники змінюються за
числами: місто — міста, вулиці — ву­
УКРАЇНСЬКА МОВА
лиць, будинок — будинки. Вони підда­
ються рахунку, тому сполучаються з
власне кількісними числівниками: два
міста, сім будинків, декілька вулиць.
Деякі конкретні іменники не змі­
нюються за числами: до них нале­
жать незмінні {метро, кіно, бюро) та
власні назви, що вживаються лише в
однині або множині {Вінниця, Луцьк,
Чернівці, Черкаси).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.