Новий довідник: Українська мова. Українська література

Граматичні ознаки абстрактних іменників

• Нездатність утворювати форми
обох чисел (більшість уживається
тільки в однині): політика, праця,
розум, доброта, терпіння, щастя,
боротьба, блакить, ніжність; ли­
ше деякі вживані в однині і в мно­
жині: функція — функції., швид­
кість — швидкості.
• Несполучуваність з власне кількіс­
ними числівниками (лише деякі з
них можуть поєднуватися з неозна-
чено-кількісними — багато щастя,
чимало праці, мало терпіння).
• Частина цих іменників уживаєть­
ся тільки в множині: фінанси, де­
бати, кошти, вибори, лестощі,
лінощі.
ро зрізняйте!
Іменники з конкретним значенням можуть набу­
вати абстрактного значення і навпаки. Це по­
в’язано з властивістю слова мати пряме і пере­
носне значення. Так, іменник крила в словоспо­
лученні крила чайки має конкретне значення, а
в словосполученні крила м рії — абстрактне.
Аналогічно:
дороге золото — золото душі;
кам’яна сіль — сіль виступу;
полум’я багаття — полум’я пристрасті•

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.