Новий довідник: Українська мова. Українська література

Іменники, що мають тільки однину

• Збірні:
людство, рідня, учительство, рек­
торат, пір’я, листя, насіння.
• Речовинні:
вугілля, молоко, цукор, кисень, сме­
тана, пиво, залізо, свинець.
• Слова з абстрактним значенням:
щастя, мудрість, істина, правда,
співпраця, патріотизм, слава.
• Власні назви:
Україна, Київ, Дніпро, Хрещатик,
Богдан, «Літературна Україна».
Ці іменники характеризує те, що
вони можуть мати форму множини з
погляду граматичного, але в мовній
практиці немає потреби їх уявляти в
певній кількості. З відповідною сти­
лістичною метою їх інколи викорис­
товують письменники й журналісти
(часто зі зміною лексичного значення):
Є два мистецтва, що можуть по­
ставити людину на найвищий ща­
бель пошани: одне — мистецтво
полководця, друге — мистецтво
виразного оратора (Цицерон ).
Коло мого двору дві тополі. Коло
мого двору дві журби (Нар. те.).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.