Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис іменників, що вживаються лише в множині

Множинні іменники в називно­
му відмінку мають закінчення -и,
-Ц-ї), -а:
іменини, канікули, збори, Альпи
двері, граблі, дріжджі, Чернівці
Гімалаї, ворота, лещата, дрова.
У родовому відмінку вони мають
закінчення трьох типів:
• -ів ( їв): виборів, пахощ ів, штатів,
Броварів, Гімалаїв, Чернівців;
• нульове закінчення:
іменин0, ножиць0, входин0, кані-
к у л 0 , воріт 0, С ум 0 , ЧеркасО),
Карпат0, Афін0;
• -ей: дверей, саней, грошей, курей.
Окремі іменники мають паралель­
ні форми — нульове закінчення та -ів:
грабель0 — граблів.
У давальному відмінку іменники
мають закінчення -ам (-ям):
сходам, в ’язам , грош ам, гордо­
щам, висівкам, макаронам, Аль­
пам, Афінам, Чернівцям, людям,
ножицям, дверям, манівцям.
В орудному відмінку множини імен­
ники мають закінчення -ами (-ями):
радощами, макаронами, піжмур­
ками, дровами, вечорницями, граб­
лями, Піренеями.
Іменникам, які в родовому відмін­
ку мають закінчення -ей, в л асти ве
закінчення -ми:
дітьми, людьми, курми, гусьми,
сіньми.
Деякі іменники мають п о д вій н і
форми:
дверми — дверима;
грішми — грошима;
194
Гоаматика: морф
ворітьми — воротами;
штаньми — штанями, штанами;
У місцевому відмінку такі іменни­
ки мають закінчення -ах (-ял:):
(на) сходах, (на) канікулах, (на) дро­
вах, (у) Карпат ах, (на) Теремках,
(на) санях, (у) сінях, (на) людях.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.