Новий довідник: Українська мова. Українська література

Відмінювання іменників, що мають форму прикметників

До іменників прикметникового по­
ходження належать:
• загальні назви, що означають істот
(приїжджий, трудящий, молодий,
старий, черговий, вартовий, дню­
вальний) і неістот (минуле, май­
бутнє, сучасне, пальне)’,
• слова, які є прізвищами, псевдоні­
мами, географічними назвами (3а-
рудний, Мудрий, Сміла, Тальне,
Київ, Львів, Миколаїв, Проскурів,
Яготин, Кам’янець-Подільський,
Переяслав-Хмельницький).
Усі іменники прикметникового по­
ходження (не з присвійних) відміню­
ються, як прикметники твердої чи
м’якої групи:
Н. черговий Сміла Київ майбутнє
Р. чергового Сміли Києва майбутнього
Д. черговому Смілі Києву майбутньому
3. чергового Смілу Київ майбутнє
О. черговим Смілою Києвом майбутнім
М. (на, у, в)
черговому Смілі Києві майбутньому
Кл. черговий Сміло Києве майбутнє
Іменники, що походять з присвій­
них прикметників, набули іменнико­
вої системи відмінювання з відмін­
ностями в давальному та орудному
відмінках при відмінюванні прізвищ
і географічних назв чоловічого роду.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.