Новий довідник: Українська мова. Українська література

Творення та відмі­нювання імен по батькові, прізвищ та географічних назв. Імена по батькові

Творення. Чоловічі імена по бать­
кові творяться додаванням до основ
власних імен суфікса -ович:
Іван — Іванович;
Ігор — Ігорович;
Василь — Васильович;
Михайло — Михайлович;
Анатолій — Анатолійович;
Геннадій — Геннадійович.
Жіночі імена по батькові творять­
ся додаванням до основ власних імен
суфікса -івн(а):
Іван — Іванівна;
Ігор — Ігорівна;
Василь — Василівна;
Михайло — Михайлівна;
Анатолій — Анатоліївна (Анатпо-
лій+івна );
Андрій — Андріївна (Андрій+івна);
Геннадій — Геннадйвна.
~ ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
Творення імен п о батькові від таких чол овічих
імен:
Микола — М иколайович (зрідка Миколо-
вич) — М иколаївна:
Григорій — Григорович — Григорівні
Ілля — Ілліч — Іллівна:
Кузьм а — Кизьм ич і Кузьмович ”
Кузьмівна:
Л ука — Лукич — Л иківна:
Сава — Савич і Савович — СавівнОІ
196
І
Хома — Хомич і Хомович — Хомівна:
Яків — Якович — Яківна.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.