Новий довідник: Українська мова. Українська література

Відмінювання географічних назв

• Харків Канів Ніжин Тернопіль
• Харкова Канева Ніжина Тернополя
д’ Харкову Каневу Ніжину Тернополю
Харків Канів Ніжин Тернопіль
0. Харковом КаневомНіжином Тернополем
М. (у)
Харкові Каневі Ніжині Тернополі
Кл. Харкове Каневе Ніжине Тернополе
УВАГА!
1. В орудному відмінку в прізвищах пишемо
закінчення -им, у географічних назвах -ом:
Рєпіним. Гоинчишиним. Драгомановим
і Хотином. Лебедином. Тильчином. Гойсином.
2. Назви, що складаються з прикметника та
іменника чи з іменника й прикметника, відміню­
ються в обох частинах:
Кам ‘янець-Подільський, Кам ‘янця-Подільсько-
го, К ам ’янцю-Подільському тощо.
3. Назви, що становлять сполучення іменника та
присвійного прикметника, відмінюються лише в
другій частині:
Івано-Франківськ, Івано-Ф ранківська, Івано-
Франківську тощо.
4. Назви, що складаються з іменника або прик­
метника, прийменника та іменника, який указує
на місце розташування населеного пункту,
відмінюються в першій частині:
Ростов-на-Дону, Рост ова-на-Дону, Ростову-
на-Дону тощо.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.