Новий довідник: Українська мова. Українська література

Способи творення іменників

Морфологічні способи:
• суфіксальний:
братство, козацтво, кобзар, учас­
ник, українець, співак, учитель,
хлопчисько;
• префіксальний:
прадід, перебудова, узлісся, ультра­
звук, співрозмовник, сутінь, про­
зелень, недоля;
_______ Граматика: морфологія, синтаксис
197
УКРАЇНСЬКА МОВА
• префіксально-суфіксальний:
підберезовик, запічок, підніжка;
• безафіксний:
блакить, велич, блиск, стук, пе­
рехід, запис;
• складання (основ, слів):
лісостеп, лісопарк, світловодолі­
карня, хліб-сіль, хлібороб, сніговій,
друг-приятель;
• абревіація (утворення складноско-
рочених слів):
неп, міськвно, міськрада, ООН.
Морфолого-синтаксичний спосіб
(перехід інших частин мови в іменники):
будівничий, майбутнє, учений,
військовозобов’яза ний.
Лексико-синтаксичний спосіб (злит­
тя в одне ціле синтаксично оформле­
ного словосполучення):
Вишгород, перекотиполе.
Лексико-семантичиий (переосмис­
лення слів):
супутник, піонер,«Запорожець».
Найпродуктивнішими способами
творення іменників є морфологічні.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.