Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис складних іменників. Пишемо разом

1. Складні іменники, утворені з двох
основ за допомогою сполучних го­
лосних о, е, є:
лісостеп, водограй, тепловоз, лісо­
смуга, зорепад, сталевар, дощомір,
життєпис, краєзнавство.
2. Складні іменники, утворені з дієсло­
ва в наказовій формі та іменника:
горицвіт, перекотиполе, ломика­
мінь, пройдисвіт, Перебийніс, За-
туливітер, Продайвода, Убийвовк.
3.Складні іменники, утворені з
кількісного числівника в родовому
відмінку (сто — у називному) та
іменника:
століття, п’ятиденна, шести-
літка, шістдесятиріччя,
але:
60-річчя, 100-річчя.
4. Складні іменники, утворені за до­
помогою частин nie-, напів-, полу-
та іменника:
півдня, піввіку, півміста, пів’яблу­
ка, пів’юрти, півогірка, піварку­
ша, півострів, напівсон, напівім­
ла, напівавтомат, полумисок, по­
лудень, полукіпок,
але:
пів-Києва, пів-Азїі, пів-Європи (влас­
ні назви).
5. Складні іменники, утворені з трьох
і більше основ:
світловодолікування, термогідро­
динаміка, паровозобудування, ве­
ломотоспорт.
6. Іншомовні слова з першими части­
нами авіа-, авто-, архі-, агробіо-,
взаємо-, вело-, відео-, гео-, гідро-, зоо-,
кіно-, космо-, макро-, мото-, палео-,
псевдо-, радіо-, теле-, фоно-, фото- й
подібні:
авіаконструктор, автобіографія,
автонавантажувач, агротехніка,
біоритм, велоспорт, гідроспоруда,
відеотека, зоопарк, космодром,
лжепатріот, метеослужба, мото-
завод, мікроелемент, неокласики,
псевдонауковий, радіопередача, со-
ціотерапія, телеапаратура, фоно-
кабінет, фотоапарат та ін.
7. Усі складноскорочені слова:
Нацбанк, Укрінформ, космодром,
держадміністрація, санепідем­
станція.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.