Новий довідник: Українська мова. Українська література

Морфологічні ознаки прикметника

Прикметник має словозмінні морф0
логічні ознаки роду, відмінка і числа ■
Уживаючись з іменниками, ПРИІ*
метники узгоджуються з ними в р’оді
Граматика: морфологія, синтаксис
(однина), числі й відм інку. Отже, ці
категорії в прикметника не само­
стійні, а залежать від форм імен­
ників, з якими вони узгоджуються:
широкий лан, широка нива, широ­
ке поле; ш ирокі степи; широкого
лану, на ш ирокій ниві, у широкому
полі, до ш ироких ст епів тощо.
Початкова форма прик­
метника — чоловічий рід називно­
го відмінка однини.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.