Новий довідник: Українська мова. Українська література

Відносні прикметники

Відносні прикметники позначають
ознаку предмета не безпосередньо, а
через відношення його до іншого
предмета, явища, дії або стану:
нічний час, туманний ранок, місь­
кий парк, кам’яна гора, драматич­
ний твір, підготовче відділення,
сонна людина.
Відносні прикметники виражають
ознаку через відношення:
• до матеріалу:
дерев’яний стіл, глиняний посуд,
чавунне ядро, солом’яна стріха,
вовняні шкарпетки, цегляний бу­
динок, лляна скатерка, ситцева
сорочка;
• до місця і часу:
степові квіти, лісові ягоди, захід­
ний напрям, прикордонний край,
приміський вокзал, вечірня прогу­
лянка, літній відпочинок, денний
план, учорашня зустріч, торішній
похід;
УКРА ЇНСЬКА МОВА
• до призначення:
шкільна майстерня, читальний
зал, вантажна машина, столяр­
ний цех, спортивний зал, виховна
година, звітна доповідь;
• до конкретного предмета або яви­
ща природи:
фруктовий сік, овочеве рагу, корало­
ве намисто, університетські ауди­
торії, журнальна стаття; ґрун­
тові води, сніговий покрив;
• до абстрактного поняття:
антична статуя, політична прог­
рама, науковий трактат, мов­
леннєва культура, українські тра­
диції, романтичний герой;
• до різних вимірів предметів:
кілометрова відстань, літрова по­
судина, триповерховий будинок,
десятипроцентний розчин, дво­
значне число, п’ятирічна дитина,
повторне завдання тощо.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.