Новий довідник: Українська мова. Українська література

Граматичні особливості відносних прикметників

1. Ознака відносних прикметників
незмінна, вона не може виражати­
ся в більшій чи меншій мірі, як у
якісних. Тому ці прикметники не
мають ступенів порівняння, змен-
шено-пестливих і згрубілих форм.
2. Відносні прикметники не мають
антонімічних пар, не можуть спо­
лучатися з прислівниками, від них
не утворюються іменники з абс­
трактним значенням.
3. Усі відносні прикметники ПОХІДНІ.
Найчастіше вони утворюються від
іменників:
батьківська порада, житловий
комплекс, туристські маршрути,
трав’яний килим, народний інс­
трумент, книжкова крамниця.
У зв’язку з цим вони вступають у
синонімічні відношення типу:
яблучний сік — сік з яблук;
безхмарне небо — небо без хмар;
зрошувальний канал — канал для
зрошування;
деснянські береги — береги Десни.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.