Новий довідник: Українська мова. Українська література

Проміжні розряди прик­метників за значенням

Якісні, відносні й присвійні прик­
метники можуть утрачати своє пряме
значення й уживатися в переносному
(залежно від іменника, з яким узго­
джуються). У зв’язку з дим відносні
прикметники переходять у розряд

якісних, присвійні — у розряд від­
носних і якісних, якісні — у розряд
відносних.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.