Новий довідник: Українська мова. Українська література

Вищий ступінь порівняння прикметників

Вищий ступінь порівняння показує,
Що в одному предметі ознака виявля­
ється більшою мірою, ніж в іншому:
Які алмази, перли чи смарагди до­
рожчі нам від вірності і правди?
Вищих я не відаю скарбів, ніж мир­
ний труд і щастя в мирнім домі.
З те. І. Кочерги.
Вищий ступінь порівняння має
просту і складену форми.
Проста форма вищого ступеня
порівняння твориться за допомогою
сУфіксів -щ-, -іиі-:
сильний — сильніший, веселий —
веселіший, молодий — молодший,
дешевий — дешевший.
В окремих випадках можливі па­
ралельні форми вищого ступеня:
багатий — багатший і багатіший.
Такі паралельні форми можуть
розрізнятися своїм значенням:
старший (за посадою), старіший
(за віком);
рідші (посіви), рідніша (олія).
При творенні вищого ступеня прик­
метників у звуковому та морфемному
складі основи можливі певні зміни.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.