Новий довідник: Українська мова. Українська література

Творення форм вищого ступеня порівняння якісних прикметників

Складена форма вищого ступеня
порівняння утворюється поєднанням
слів більш або менш і початкової
(вихідної) форми прикметників:
більш відомий менш відомий;
більш досвідчений менш досвідчений;
більш здібний менш здібний;
більш талановитий
менш талановитий.
Примітки.
1. Українська художня література й жи­
ва народна мова віддають перевагу, за де­
якими винятками, простій формі вищого
(найвищого) ступеня порівняння прикмет­
ників. Складену форму вживають здебіль­
шого тоді, коли вона стосується дієприк­
метника. Наприклад:
випробувати — випробуваний — більш
випробуваний.
2. Прикметники вищий, нижчий, стар­
ший, молодший вживаються як форми ви­
щого ступеня і як форми звичайних прик­
метників, що втратили значення вищого
ступеня, у таких нерозкладних словосполу­
ченнях:
вища освіта, нижчий сорт, старший
лейтенант, молодший лаборант.
3. Словосполучення більш-менш відо­
мий, більш-менш приємний не є вищим сту­
пенем порівняння прикметників, бо вира­
жають лише помірну ознаку.
4. Слово трохи послаблює вищий
ступінь:
трохи довший, трохи коротший.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.