Новий довідник: Українська мова. Українська література

Прикметники, від яких не творяться ступені порівняння

Потрібно пам’ятати, що не всі якіс-
111 Прикметники можуть мати ступені
ПоРівняння. До них належать:
1. Прикметники з префіксами пре-,
за-, над-, пра-, архі-, ультра-:
пречудовий, завеликий, заважкий,
надзвичайний, прастарий, архі-
важливий, ультрафіолетовий.
2. Прикметники із суфіксами:
• -уват- (-юват-), -ав- (-яв-) ви­
ражають невелику міру якості:
холоднуватий, білуватий, жов­
тавий, чорнявий;
• -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -езн-,
-енн- — зменшувально-пестливі
та згрубілі форми:
глибоченький, малесенький, то­
нісінький, дрібнісінький, білесе­
нький, величезний, старезний,
здоровенний.
3. Прикметники, утворені складан­
ням (і повторенням) основ:
жовтогарячий, темно-синій, біло­
сніжний, білий-білий, високий-
високий.
4. Назви кольорів, що перейшли з
розряду відносних прикметників:
кавовий, волошковий, каштановий,
малиновий, салатовий, кремовий,
бурштиновий;
назви мастей тварин:
гнідий, вороний, сивий, буланий.
5. Назви, що означають абсолютний
поріг ознаки (не- підлягає кількіс­
ному виміру):
німий, глухий, сліпий, кривий, бо­
сий, голий, мертвий, хворий, по­
рожній, готовий.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.