Новий довідник: Українська мова. Українська література

Основоскладання

При утворенні якісних І ВІДНОСНИХ
прикметників широко використо
вується словоскладання — сурядне і
підрядне:
216
Гоаматика: морфологія, синтаксис
трамвайнд-тролейбусний, черво­
но-зелений, північно-східний; ма­
шинобудівний, шеститомний, пів­
метровий.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.