Новий довідник: Українська мова. Українська література

Розряди займенників за значенням

За лексичним значенням і морфо­
логічними ознаками займенники
поділяються на дев’ять розрядів:
• особові:
я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони;
• зворотний:
себе;
• присвійні:
мій, твій, свій, наш , ваш , їхній;
• вказівні:
цей (сей, оцей), той ( отой ), такий,
стільки;
• означальні:
весь, всякий, кожен ( кож ний), ін­
ший, жодний ( жоден ), сам, самий;
• питальні:
хто? що? який? чий? котрий?
скільки?
• питально-відносні: хт о, що, який,
котрий
(використовуються для зв’язку
складних речень);
• неозначені: (питально-відносні +
частки будь-, -небудь-, казна-,
-хтозна, де-, аби-, -сь):
абихто, абищо, абиякий, дехто, де­
що, деякий, дечий, декотрий, хтось
щось, якийсь, чийсь, котрийсь
скількись, будь-хто, будь-що, будь
який, будь-чий, хто-небудь, Щ°
небудь, який-небудь, чий-небудь
скільки-небудь, казна-хт о, казна’
що, казна-який, казна-скільки;
, заперечні (н і ( а н і) + питально-
відносні):
ніхто, ніщо, н іяк и й , нічий, ніскіль­
ки, аніхт о, аніщ о, ан іяк и й , анічий.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.