Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис зворотного займенника

Зворотний займенник себе не має
називного відмінка, морфологічної
ознаки роду і числа. Постійно вжи­
вається у формах непрямих відмінків
і в реченні виступає додатком:
Гідність — це мудра влада тримати
себе в руках (В. Сухомлинський ).
Роблячи добро людям, ти перш за
все допомагаєш собі (Б. Франклін).
Чого навчишся, того з собою не но­
сити (Нар. те.).
Зворотний займенник часто вхо­
дить до фразеологічних зворотів:
сам по собі, пересилювати себе,
взяти себе в руки, мотати собі на
вус, землі під собою не чути тощо.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.