Новий довідник: Українська мова. Українська література

Присвійні займенники

Присвійними називають займен*
ники, що вказують на належність
предмета певній особі й відповідають
на питання чий? чия? чиє? чиї?
Займенники мій, наш указують на
належність першій особі, твій, ваш
— другій особі, його, її, їх, їхній —
третій особі, свій — будь-якій особі.
Народ мій є!
Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
В. Симоненко.
Я к на ті чорнобривці погляну.
Бачу матір стареньку,
Бачу руки твої, моя мамо,
Твою ласку я чую, рідненька.
М. Сингаївський.
У мудрості свої закони є (А. М а­
лишко ).
Займенник наш може вживатися і
в узагальненому значенні:
Не вмирає душа наша, не вмирає
воля (Т. Ш евченко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.