Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис присвійних займенників

1.3а зразком займенників мій (моя
моє, мої) відмінюються займенни­
ки твій, свій.
2. Займенники наш , ваш відміню­
ються, як прикметники твердої
групи (зелений), їхній — м’якої
(синій).
Присвійні займенники його, її, їх за
граматичною формою збігаються з
родовим відмінком займенників 3-ї
особи (він, вона, вони, воно).
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
Особові Присвійні
Його (кого?) знають исі Його (чиї?) вірші цікаві;
//'(кого?) щиро привітали ІТ(чиї?) очі карі;
Ми зустріли (кого?) їх Ьс (чиї?) плани здійснені.
Займенники його, її, їх — незміню­
вані слова, що мають постійну ознаку
роду і числа:
його долі, його долю; її долі, в її долі;
їх доля, в їх долі.
УВАГА!
Займенник їх у присвійному значенні вживаєть­
ся рідко. Стилістична порада: краще вживати
займенник їхній:
їхній відпочинок, їхн я поїздка, їхнє захоплен­
ня, їх н і знайомі. _
У реченні присвійні займенники
найчастіше виступають у ролі озна­
чення, зрідка — складеного іменного
присудка.
Люди, люди! Я ваш брат,
Я для вас рад жити,
Серця свого кров’ю рад
Ваше горе змити.
І. Франко.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.