Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис вказівних займенників

1. Вказівні займенники, як і прикмет­
ники, змінюються за родами, числа­
ми та відмінками.
2. Вказівний займенник цей (ця, це,
ці) відмінюється, як прикметник
м’якої групи. Інші вказівні зай­
менники відмінюються, як прик­
метники твердої групи.
УКРАЇНСЬКА МОВА
3. Займенники жіночого роду (та, ця)
у родовому й орудному відмінках
однини мають дві форми: тієї, цієї
(частіше) і тої, цеї; тією, цією і
тою, цею.
4. У місцевому відмінку однини зай­
менники той, цей мають пара­
лельні форми:
на тому — на тім, на цьому — на цім.
5. Займенник стільки не має форми
роду та числа й відмінюється, як
кількісний числівник (два). У на­
зивному і знахідному відмінках
він керує формою іменника родово­
го відмінка одними або множини, а
в непрямих відмінках узгоджуєть­
ся з іменником у формі множини:
стільки років, стількох років,
стількома роками.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.