Новий довідник: Українська мова. Українська література

Морфологічні ознаки

1. Кількісні числівники змінюються
за відмінками (три спортсмени,
трьох спортсменів, трьом спорт-
233
УКРАЇНСЬКА МОВА
сменам і т.д.), не мають категорії
роду та числа.
Виняток становлять:
• числівник один, який змінюється
за родами й числами (один зошит,
одне занят т я, одні двері);
• числівники два, обидва, півтора
поєднуються з іменниками чолові­
чого та середнього роду, а дві, оби­
д ві, півтори — з іменниками жіно­
чого роду;
• числівники нуль, тисяча, міль­
йон, мільярд належать до певного
роду й змінюються за числами.
Примітка. Деякі мовознавці числові наз­
ви нуль, тисяча, мільйон, мільярд квалі­
фікують як іменники, оскільки вони мають
усі граматичні ознаки іменників.
2. Порядкові числівники змінюються
за родами, числами і відмінками
як прикметники. їхні граматичні
форми залежать від форм імен­
ників, з якими вони узгоджуються:
перший урок, перша оцінка, перше
завдання, перші кроки; першого
уроку, на першому уроці, з першою
оцінкою, у першому завданні.
Початкова форма числівника —
називний відмінок (для кількісних);
чоловічий рід, називний відмінок од­
нини (для порядкових).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.