Новий довідник: Українська мова. Українська література

Порядкові числівники

Порядкові числівники позначають
порядок предметів при лічбі й відпо­
відають на питання котрий? котра?
котре? котрі? Наприклад:
перший, третій, десятий, одинадця­
тий, тридцять сьомий, п’ятдесят
другий, сто сорок восьмий, тисяча
дев’ятсот дев’яносто дев’ятий.
Примітка. За граматичними ознаками
порядкові числівники наближаються до
прикметників (рід, число, відмінок). Це дає
підстави деяким лінгвістам розглядати їх
як порядкові прикметники. Однак поряд­
кові числівники позначають не сталі (ста­
тичні) ознаки предметів, що властиво прик­
метникам, а вказують на кількість однорід­
них предметів при обліку їх за порядком
слідування підрахунку.
Порядкові числівники узгоджу­
ються з іменниками в роді, числі й
відмінку та виступають у реченні в
ролі означень:
Рідна мова! Рідна мова!
Що в єдине нас злива —
Перші матері слова,
Перша пісня колискова.
Олександр Олесь.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.