Новий довідник: Українська мова. Українська література

Групи числівників за будовою

За будовою числівники поділяють
на прості, складні й складені.
Простими називають числівники,
що мають один корінь:
один, два, дев’ять, сорок, сто, мі­
льйон; перший, другий, дев’ятий,
сотий, мільйонний: двоє, дев’яте­
ро; мало, багато, кілька.
Складними називають числівники,
що мають у своєму складі два корені:
одинадцять, двадцять, п’ятде­
сят, дев’яносто, триста; тридця­
тий, сімдесятий; одинадцятеро,
двадцятеро; півтори, півтораста;
кількадесят, кількасот.
Числівники від одинадцяти до де­
в’ятнадцяти до складних відносять
традиційно, адже другий корінь
унаслідок історичних змін майже не
вичленується (один на десять —* оди­
надцять).
Складеними називають числівни­
ки, які містять у собі два й більше
простих чи складних числівників,
тобто кілька слів:
п’ятдесят три, дев’яносто два,
сто сорок чотири, триста шістде­
сят третій, тисяча двісті сьомий.
За характером будови до складених
належать також дробові числівники:
одна сьома, дві дев’яті, три цілі і
три десяті.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.