Новий довідник: Українська мова. Українська література

Дробові числівники

У дробових числівниках чисельник
відмінюється, як відповідний кіль­
кісний числівник, а знаменник — як
порядковий.
Причому після чисельника дві,
три, чотири знаменник ставимо у
формі називного відмінка множини,
а після п’ять і більше — у формі ро­
дового множини: дві треті (части­
ни), три п’яті (частини), чотири де­
сяті (частини), дев’ять десятих
(частин), п’ять других (частин).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.