Новий довідник: Українська мова. Українська література

Порядкові числівники

Н. дев’ятий, дев’ята, дев’яте, девятії д
дцять дев’ятий
Р. дев’ятого, дев’ятої, дев’ятого, дев«т
двадцять дев’ятого
Гоаматика: морфологія, синтаксис
д дев’ятому, д е в ’ят ій, д е в ’ят ому, дев’я­
тим, двадцять д ев’ят ому
Зн. дев’ятий ( д ев’ят ого), д е в ’яту, дев’ятий
(дев’ят ого), д е в ’я т і (д е в ’я т и х), два­
дцять дев’ятий (д е в ’ят ого)
0. дев’ятим, дев’ятою, д ев ’ятим, дев’яти­
ми, двадцять дев’ятим
М, (на) дев’ятому (дев’ят ім ), д ев ’ятій, дев’я­
тому (дев’ят ім ), д е в ’ят их, двадцять
дев’ятому (д е в ’ят ім ).
Порядкові числівники змінюються
як прикметники твердої групи (зеле­
ний), а числівник третій — як при­
кметник м’якої групи (синій).
У складених порядкових числівни­
ках відмінюється лише останнє сло­
во — як прикметник.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.