Новий довідник: Українська мова. Українська література

Числівники два (дві), три, чотири

Числівники два (дві), три, чотири
вимагають форми називного відмін­
ка множини з наголосом родового
відмінка однини:
два брати, дві сестри, три бабусі,
чотири книжки, чотири вчителі.
Якщо до складу словосполучення з
цими числівниками входить означен­
ня, то воно може мати форму назив­
ного чи родового відмінка множини:
два нові (нових) будинки, три ви­
сокі (високих) ялини, двадцять чо­
тири кваліфіковані ( кваліфікова­
них) робітники.
Іменники, що означають парні
предмети, у сполученні з числівника­
ми два, три, чотири мають форму
родового відмінка множини:
два плеча, три вуха, чотири ока.
Числівники два, три, чотири тіль­
ки в особливих випадках можуть спо­
лучатися з іменниками, що не підля­
гають лічбі:
дві долі, дві любові, дві молодості,
два щастя.
Зовсім не сполучаються ці числів­
ники з іменниками, що мають тільки
форму множини, та з іменниками IV
відміни (лоша, теля, курча, коше­
ня). Для переліку в таких випадках
використовують лічильні звороти зі
словами душ, голів, штук, примірни-
243
УКРАЇНСЬКА МОВА
ків тощо, а наведені іменники IV відмі­
ни можуть поєднувати з відповідни­
ми збірними числівниками (двоє ло­
ш ат , троє телят, четверо курчат ).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.