Новий довідник: Українська мова. Українська література

Числівники півтора, півтори

Числівники півт ора, півтори ке­
рують іменниками в родовому від­
мінку однини, а числівник півтора­
ста — у родовому відмінку множини:
півтора місяця, півт ора кілограма,
півтори доби, півт ори книжки;
півтораста гривень, півтораста
кілометрів, півт ораст а слів.
З А П А М ’ЯТАЙТЕ!
Порядковий числівник на означення дня місяця
вживається у формі називного або родового
відмінка, але поширеніша перша форма.
Іменник у цьому сполученні має форму родово­
го відмінка однини:
вісімнадцяте (вісімнадцят ого) березня,
двадцять четверте (чет верт ого) грудня,
десяте (десят ого) лютого.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.