Новий довідник: Українська мова. Українська література

Морфологічний розбір числівника

1. Частина мови, її значення.
2. Початкова форма:
• для кількісних — називний
відмінок;
245
УКРАЇНСЬКА МОВА
• для порядкових — називний
відмінок однини чоловічого роду.
3. Граматичні ознаки:
• відмінок;
• рід і число (якщо є).
4. Розряд за значенням:
• кількісний (власне кількісний,
збірний, дробовий, неозначено-
кількісний);
• порядковий.
5. Група за будовою (простий, склад­
ний, складений).
6. Особливості відмінювання.
7. Синтаксична роль у реченні.
8. Спосіб словотворення.
9. Особливості вимови та написання.
Зразок виконання:
Є тисяча доріг,
мільйон вузьких стежинок,
Є тисяча ланів, але один лиш мій…
В. Симоненко.
1 .Тисяча — числівник, означає
кількість предметів.
2. Початкова форма — тисяча
(доріг).
3. Називний відмінок однини, жіно­
чий рід.
4. Кількісний, власне кількісний.
5. Простий.
6. Відмінюється, як іменник І відмі­
ни мішаної групи.
7. Разом з іменником (тисяча доріг)
виступає підметом.
8. В орудному відмінку має закінчен­
ня -ею: тисячею.
Я — жниця довічна,
Працюю терпляче
За радість труда
І за тисячний сніп.
Л. Костенко.
1.Тисячний — числівник, означає
порядок при лічбі.
2. Початкова форма — тисячний.
3. Знахідний відмінок однини, чо­
ловічий рід.
4. Порядковий.
5. Простий.
6. Відмінюється як прикметник твер­
дої групи.
7. Виступає узгодженим означенням.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.