Новий довідник: Українська мова. Українська література

Синтаксична роль

Синтаксичні функції інфінітива
різноманітні. У двоскладному речен­
ні неозначена форма дієслова може
виступати у функції будь-якого чле­
на речення:
• Підмета і простого присудка:
Любить свій край — це для народу
жити (В. Сосюра ).
Кохати — нові землі відкривати,
ню анси свіж і і відтінки нові
(І. Д р а ч ).
• Частини складеного дієслівного
присудка:
Маємо жити, звичайно,
не хлібом єдиним,
Та довелось мені бачить в чаду і
золі,
Я к за одну зачерствілу на камінь
хлібину
Згодні віддати все золото на
землі.
Б. Олійник.
Я все життя збирався тільки жи­
ти, дивитись, слухат и і пити,
нектар із келиха краси (Олек­
сандр Олесь ).
Я хочу пити сонячні настої,
П ізнат ь до краю радощі земні!
В. Симоненко.
Устами спраглими в цю мить
всю хмільність світу хочу спити.
Б.-І. Антонин.
• Додатка:
Любить людей мене навчила ма­
ти і рідну землю, що б там не було
(В. Симоненко).
Нас кличе Україна-мати
Одвічну силу даруват и,
Свій дух передават ь словам.
Д. Білоус.
Привчав мене батько
трудитись до поту,
А мати — любити пісні.
О. Підсуха.
• Означення:
Каменя один приділ — лежати-
Вітрові один закон — лети,.
Є. Плужник.
А душа вклоняється просторам
І землі за світлу радість — жить!
О. Теліга.
• Обставини:
Виходить місяць до діброви
Писать елегії на пнях.
Б.-І. Антонич.
Іде гроза дзвінка і кучерява
Садам зомлілі руки цілувать.
Л. Костенко.
• В односкладному реченні інфінітив
виступає в ролі головного члена —
присудка:
Як тебе не любити,
Києве мій?!
Д. Луценко.
Як не любити зими сніжно-синьої
На Україні моїй,
Саду старого в пухнастому інеї,
Сивих, веселих завій?
М. Рильський.
ПОРІВНЯЙТЕ!
Синтаксичну функцію інфінітива в реченнях:
Вчитися — ось наш е завдання (підмет).
Ми прагнемо сумлінно вчитися (дієслівний
присудок).
Батьки веліли добре вчитися (додаток).
Моє бажання вчитися порадувало батьків
‘\r\j\r\s\j\,
(означення). ‘
Ми приїхали сюди вчитися (обставина).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.