Новий довідник: Українська мова. Українська література

Групи дієслів за характером вираження видового значення

Дієслова недоконаного й доконано­
го виду здебільшого (але не завжди)
утворюють видові пари:
іти — прийти, наголошувати — ■на­
голосити, розкидати — розкидати.
Дієслова, що мають видові пари:
писати — переписати, виступа­
ти — вист упит и, стукати —
стукнути, витирати — витер­
ти, спинити — спиняти, шукати
— знайти.
Одновидові:
• тільки недоконаного виду:
чергувати, ворогуват и, чекати,
переслідуват и, поваж ати, зале­
жати, покрикувати;
• тільки доконаного виду:
схаменутися, стрепенутися, на­
терпітися, насумуватися, зару­
читися, наврочити, відшуміти.
Двовидові дієслова можуть вира­
жати доконаний і недоконаний вид
(залежно від контексту):
атакувати, гарант уват и, адресу­
вати, авансуват и, ранити, вийти-
Учитель велів учню сісти (доко­
наний).
С овіст ь велит ь д от рим уват ися
норм м оралі (недоконаний).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.