Новий довідник: Українська мова. Українська література

Способи вираження видових значень

Форми одного виду творяться Від форм
іншого за допомогою кількох засобів*
Недоконаний вид Доконаний вид
1 . Наявність префікса або його
відсутність:
Гооматика: морфологія, синтаксис
вирости
посіяти
запрограмувати
зів’янути
начистити
рости
сіяти
програмувати
в’янути
чистити
2. Чергування суфіксів:
засинати заснути
кінчати кінчити
повторювати повторити
зашивати зашити
виділяти виділити
3. Чергування в коренях слів:
видирати видерти
скакати скочити
збирати зібрати
вигрібати вигребти
4. Зміна кореня (суплетивізм):
брати
ловити
шукати
виходити
говорити
5. Зміна наголосу:
скликати
розрізати
розкидати
переносити
взяти
піймати
знайти
вийти
сказати
склйкати
розрізати
розкидати
переносити
Примітка. При творенні видових пар за
Допомогою префіксів можуть утворюватися
Дієслова як з одним і тим самим лексичним
значенням, так і з різними.
Видові пари Інше лексичне значення
робити — зробити заробити
писати —написати
дописати
переробити
відробити
виробити
приробити
записати
переписати
виписати
розписати
відписати
надписати
прописати
вписати

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.