Новий довідник: Українська мова. Українська література

Особові значення дієслова

Суб’єкти дії, які беруть участь у
Розмові:
• суб’єкт-мовець — мовець називає
дію, суб’єктом якої є він сам (зна­
чення 1-ої особи);
• суб’єкт-слухач — мовець називає
дію, суб’єктом якої є слухач (зна­
чення 2-ої особи);
Суб’єкт дії, який не бере участі в
розмові:
• мовець називає дію, суб’єктом якої
є той (те), про кого (про що) він го­
ворить (значення 3-ої особи).
У кожної людини є доля. Над кож­
ним із нас тяжіє (3-я ос. одн.) Най­
вищий Закон Справедливості, од­
наковий і в Космосі, і на Землі. Суть
його в тому, що кожен, зрештою,
одержує (3-я ос. одн.) по заслузі.
Чинячи добро чи зло, ми потрап­
ляємо (1-а ос. мн.) під певні
закони, що діють (3-я ос. мн.)
бумерангом. У житті людина наче
рухається (3-я ос. одн.) по спіралі,
де на кожному новому витку
пожинає (3-я ос. одн.) результати
того, що вчинила (3-я ос., мин.
час, жін. роду, одн.) на поперед­
ньому. Тому в кожного має (3-я ос.
одн.) бути (інфінітив) розвинений
внутрішній контроль — совість.
Зло довго не забувається (3-я ос.
одн.) і породжує (3-я ос. одн.) зло.
Добро помножує (3-я ос. одн.)
добро, торує (3-я ос. одн.) шляхом
справедливості, до якої прагнуть
(3-я ос. мн.) люди у всі віки
(К. Мотрич ).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.