Новий довідник: Українська мова. Українська література

Дієприкметник як форма дієслова

Дієприкметник — це особлива
форма дієслова, що виражає ознаку
предмета за дією або станом і відпо­
відає на питання який? (у називному
відмінку однини чоловічого роду):
Як не любити любов’ю
наснажених,
Мудрістю сповнених книг!
М. Рильський.
Мій перший вірш написаний в
окопі,
На тій сипкій од вибухів стіні,
Коли згубило зорі в гороскопі
Моє дитинство, вбите на війні
Л. Костенко.
Геній — це великий талант, по­
множений на каторжну працю й
поділений на безжалісну вимогли­
вість до себе (В. Герасимчук).
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
Дієслово — вказує на дію : підсолодити, підви­
щити, працювати, білити;
Прикметник — указує на постійну ознаку:
солодкий, високий, працьовитий, білий;
Дієприкметник — указує на ознаку за дією:
підсолоджений, підвищений, працюючий,
побілений.
Прикметники Дієприкметники
сиве волосся посивіле волосся
бліде обличчя зблідле обличчя
запашні конвалії прив’ялі айстри
українська пісня прослухана пісня
небесна блакить потемніле небо
Дієприкметник поєднує в собі оз­
наки дієслова і прикметника.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.