Новий довідник: Українська мова. Українська література

Ознаки дієслова

1. Вид:
• недоконаний — іржавіючий, №
лаючий, сяючий;
• доконаний — скошений, виголоМ
ний, відкрит ий, загородженим.
2. Час:
• теперішній — чит аю чий,
ходячий; V па[]іь
• минулий — заморожений,
нений, збудований, п о зелен ів
викинутий (лише два часи)-
266
Граматика: морфологія, синтаксис
3. Стан:
« активний — виконуючий, лежа­
чий, почорнілий;
, пасивний — створений, побаче­
ний, напоєний, доглянутий,
споруджений.
4 . Може мати залеж ні слова (імен­
ник, займенник, прислівник):
вирощений у теплиці, змужнілий в
експедиції, переможений нами, до­
мальований давно.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.