Новий довідник: Українська мова. Українська література

Ознаки прикметника

1. Указує на ознаку предмета й відпо­
відає на питання який? яка? яке?
які?
2. Змінюються за родам и, числами та
відмінками:
запрошений — запрошена, запро­
шене, запрошені;
запрошеного, запрошеному, запроше­
ного, запрошеним, на запрошеному.
3. Узгоджуються з пояснюваним імен­
ником у роді, числі та відмінку:
засіяний лан, засіяна нива, засіяне
поле.
4. У реченні виступає:
• означенням
Вдаль голубим и вітрами
Весни за обрій пливли.
Радо мене зуст річала
М амина виш ня в саду.
Д. Луценко.
• частиною складеного іменного
присудка
Чорна ніч інкруст ована ніж­
ністю (Л. Костенко).
Тепле повітр’я було напоєне па­
хощами запашних квітів
(О. Гончар).
Примітка. Дієприкметники можуть пе­
реходити в іменники, тоді вони виконують
синтаксичну роль підмета і додатка.
Бит ий небитого везе.
Не питай ученого, а питай бувалого
(Нар. те.).
Дієприкметник разом із залежни­
ми від нього словами називають діє­
прикметниковим зворотом. Дієприк­
метниковий зворот виконує в реченні
роль поширеного означення:
Настане день, обтяжений
плодами.
Не страшно їм ні слави, ні хули.
Мої суцвіття, биті холодами,
Ви добру зав’язь все-таки дали.
Л. Костенко.
Дієприкметниковий зворот може
стояти після пояснюваного слова і
перед ним. Якщо стоїть після по­
яснюваного слова, то в усному мовлен­
ні виділяється паузою, а на письмі —
комою:
Налиті пурпуром плоди
Звисають тяжко з віт зелених.
М. Рильський.
І розкриває день свою зелену книгу,
Д руковану вночі хмаринами
небес.
А. Малишко.
Кожне дерево, зрубане на землі, пока­
зує, що щось природне підтято вже і
в людській душі (В. Підмогильний).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.