Новий довідник: Українська мова. Українська література

Творення дієприслівників

Дієприслівники недоконаного ви­
ду утворюються від основи тепе­
рішнього часу за допомогою суфіксів
-учи, -ючи (для дієслів І дієвідміни) 1
■ачи, -ячи (для дієслів II дієвідміни):
274
Грама тика: морфологія, синтаксис
оживляють — оживляючи;
призначають — призначаючи;
везуть — везучи;
кажуть — каж учи;
садять — садячи;
косять — косячи;
бачать — бачачи;
біжать — біжачи;
Щастя — не знат и спокою,
в далі йдучи невідомі.
О. П ідсуха.
Той сіє збіжжя зимове і яре,
Той сіє зорі, сходячи на хмари.
Д. П авличко.
Дієприслівники доконаного виду
утворюються від основи інфінітива за
допомогою суфікса -ши (якщ о основа
закінчується на приголосний) і -вши
(якщо основа закінчується на
голосний):
зробити — зробивши;
написати — написавши;
почекати — почекавши;
принести — принісши;
привезти — привізш и;
обпекти — обпікши.
Запрягши сонце до теліги,
Назустріч виїду весні.
Б.-І. Антонич.
Навшпиньки підійшов вечір, засві­
тив зорі, послав на т равах тума­
ни і, на уст а поклавш и палець, ліг
(П. Тичина ).
Дієприслівники доконаного і недо­
спаного виду можуть утворюватися
ВіД Дієслів з постфіксом -ся ( сь):
замилуватися — замилувавшись;
хвилюватися — хвилюючись;
задуматися — задумавшись;
усміхатися — усміхаючись.
В туман загорнувшись, далекі
тополі
В душі вигравають мінорную гаму.
П. Тичина.
Сплітаючись гіллям,
Стоять дуби зелені, свіжолисті,
Од квітів ллються пахощі
струмисті.
М. Рильський.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.