Новий довідник: Українська мова. Українська література

Вищий ступінь порівняння

Вищий ступінь порівняння утво­
рюється від прислівників так само,
278
Граматика: морфологія, синтаксис
0 і вищий ступінь прикметників, і
М8Є дві форми: просту й складену.
Проста форма твориться:
, за допомогою суфіксів -ш, -ііи:
голосно — голосніше, просто —
простіше, тонко — тонше, гли­
боко — глибше;
• від різних коренів:
гарно — краще, багато — біль­
ше, погано — гірше.
Складена форма:
• за допомогою слів більш, менш:
більш активно, менш наполегливо.
Значення вищого ступеня може
підсилюватися словами ще, трохи,
багато, значно, куди, далеко:
ще більше, трохи більше, значно
більше, куди більше, далеко
більше.
При творенні вищого ступеня по­
рівняння прислівників відбуваються
такі само зміни, як і при ступеню-
Ванні прикметників:
• випадання суфіксів -к-, -ок-, -ек-:
швидко — швидше, далеко — даль­
ше, широко — ширше;
• чергування приголосних:
г>ж,з —*• жч: дорого — дорожче, ду-
— дужче, низько — нижче;
с~* Щ (шч): високо — вище.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.