Новий довідник: Українська мова. Українська література

Первинні прислівники

До первинних належить незначна
кількість прислівників від займенни­
кового утворення:
• місця: де, куди, звідки, там, тут,
туди, звідти, всюди;
• часу: коли, тоді, відколи, доти, доки,
поки, іноді, завжди, тепер, потім;
• причини: чому, тому;
• способу дії: так, як, інакше, ніяк,
усяк, якось, ледве.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.